Dane osobowe: Na bieżąco z przepisami | Dane osobowe w urzędzie | Zakres i podstawa kontroli

Dane osobowe w urzędzie

Ponieważ załatwianie w urzędach spraw związanych na przykład z meldunkiem, dowodem osobistym, wynajmem mieszkania czy podatkami wymaga od nas przekazywania danych osobowych, również w takim miejscu powinien być zatrudniony administrator bezpieczeństwa informacji. Może to być również osoba, która oprócz swoich dotychczasowych obowiązków pełni także funkcję Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Na stronach internetowych urzędów miejskich czy urzędów gmin powinniśmy znaleźć informację na temat sposobu zbierania i udostępniania poszczególnych danych a także imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za informację.