Dane osobowe: Na bieżąco z przepisami | Dane osobowe w urzędzie | Zakres i podstawa kontroli

Zakres i podstawa kontroli

Inspektorzy biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zwykle zapowiadają planowaną przez siebie kontrolę. Taka kontrola GIODO ma na celu sprawdzenie, jak przetwarzane i zabezpieczane są dane osobowe, w jaki sposób realizowany jest obowiązek informacyjny, a także w jaki sposób administrator danych osobowych dopełnił obowiązku rejestracji zbioru. Kontrola GIODO przeprowadzana jest w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę o ochronie danych osobowych.